Iveland Bedehus 

 

 Ungdomskvelder på "trevet" på lørdager kl 20. 
Følg med på plakater og kalender når det er samlinger.