Sommerteam tur til Latvia/Estland fra 26.7-2.8.

Iveland bedehus prøver å få til ett sommerteam tur i samarbeid med Norsk forening for gatebarn i Esland/Latvia, primus motor er Solveig Bergsland og Rune Stavheim, det er de som vil være hoved turledere, se: gatebarna.com.

Vi reiser med buss til Stockholm og båt til Tallinn, vi drar natt til fredag den 26.7 ca kl 1.00 og returnere natt til fredag 2.6 slik at vi er hjemme på formiddagen fredag.

Hvorfor team tur? Vi er som kristne kalt til å våre lys og salt i verden, forkynne evangeliet og gjøre godt. På team tur gjør vi begge deler, uten å tvinge noen til å gjør noe de ikke vil – selvfølgelig. Vi vet også at en team tur gjør noe med egen tro og synet på livet. Det gjør noe med oss å møte mennesker som er i en helt annen livssituasjon som oss, kanskje mye fattigere.

Hvor mange kan være med? Vi har ikke ett helt eksakt tall, men ca 40 stk.

Hvem er turen for? Den er for alle. Vi ønsker at alle som vil kan være med dvs småbarns familier, ungdommer, voksne uten barn, godt voksne og veldig godt voksne. Ungdommene har også ett annet tilbud i sommer, de kan være med Norkirken Vennesla til Romania sammen med ungdom i oppdrag, dette blir ett rent ungdoms team. En del ungdommer fra Iveland var med på samme team turen i fjor.

Pris: Eksakt pris er ikke satt ennå, det avhenger av hvor mange vi blir, ut fra det så bestemmes hotellet og prisen variere noe. Men tenk at det koster ca 5000,- pr pers inkl reis, båt, hotell og måltider. Vi jobber med familiepris og må komme tilbake til det senest den 3.3.

Hva skjer 3.3? Det er en søndag og det er storsamling. Solveig og Rune kommer, de forteller om arbeidet, turen og taler. Etter møte samles de som er interessert i å være med til en samling. Da skjer påmelding til teamturen.

Hva skjer før 3.3?

Heidi Engestøl eller Kjetil Viland vil gjerne ha en tilbakemelding fra deg/dere som syns dette høres spennende ut og kanskje vil være med, vi må lodde stemninga for team tur først. Det gjøres enkelt med at dere sender en mail til en av oss, dette er som dere skjønner ikke bindende i det hele tatt. Mail: heidi.engestol@vennesla.kommune.no eller kjetil.viland@gmail.com, merk: sommerteam.

Vi har ett info møte med dere som kan være interessert.

Vi ønsker å få på plass en turkomite som har ansvaret for planlegging og gjennomføring sammen med Solveig og Rune. Hvis noen har lyst til å være med i denne gruppa så si i fra, vi trenger folk her.

Hvis det er andre ting dere lurer på, så ta kontakt med Kjetil mob: 976 93 995.
Estland & Latvia

Her er noen bilder fra tidligere turer.


Iveland bedehus på Facebook

Vi har flere sider og grupper knyttet til 

Iveland bedehus på facebook. 

Dette er hovedsiden vår.  Lik gjerne  denne siden og sidene til våre virkegreiner og arrangementer.