Bønn og faste.

Hver mandag fremover vil det være bønnemøte på Iveland fra kl. 18.30 - ca kl. 20.00.

Når det er Glo-møte 14.mai, så deltar vi på det. Det begynner kl. 19.30. Vi møtes likevel fra kl.18.30 til stille stund, bønn og lovsang.


Tanken er at vi har en bønn og fasteaksjon i 40 dager. Aksjonen starter opp 30.mai og varer til og med 8. Juni.
Mottoet for aksjonen er : «Ivelands befolkning inn for Guds trone».

2.Krøniker 7.14 - 16.

« Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. Nå vil jeg holde øynene åpne og ørene vendt mot hver bønn som stiger opp fra dette stedet. Jeg har utvalgt og helliget dette huset for at mitt navn skal være der til evig tid. Mine øyne og mitt hjerte skal alltid være vendt mot det.»


Vi har lagt en bønnekalender med 40 dager fra 30. mai - tom 8.juni.


Hvis du vil gi minutter, timer eller 1 dag til Gud i bønn, så er det fint hvis du setter et kryss på lista på aktuell dag/dager. Du står selvfølgelig helt fritt til å velge hvilke.

Målet er at vi har noen som ber alle de 40 dagene.


Hvis du har spørsmål til dette kan du kontakte:

Gro Berit Straum tlf : 901 27473, eller
Heidi Engestøl tlf: 970 22614Iveland bedehus på Facebook

Vi har flere sider og grupper knyttet til 

Iveland bedehus på facebook. 

Dette er hovedsiden vår.  Lik gjerne  denne siden og sidene til våre virkegreiner og arrangementer.