Bønn og faste.

Hver mandag fremover vil det være bønnesamling på Iveland bedehus fra kl. 19:00
Gro Berit og Kristen vil bytte på å ha ansvar for samlingene. 
Bønnemøte og Glomøte slås da sammen til en felles bønnesamling.

Hvis du har spørsmål til dette kan du kontakte:
Gro Berit Straum tlf : 901 27473 Iveland bedehus på Facebook

Vi har flere sider og grupper knyttet til 

Iveland bedehus på facebook. 

Dette er hovedsiden vår.  Lik gjerne  denne siden og sidene til våre virkegreiner og arrangementer.